Søknadsskjema for utmelding fra Real Frp

av Real Frp

Ikke si vi ikke er lærevillige. Vi har, over tid, observert hvordan den norske kirken rekrutterer medlemmer, og vi er mildt sagt imponert. 

Fra nå av vil alle som har vært innom Norge, utenom de flyktningene vi stopper ved grensen og de kriminelle asylsøkerne vi sender ut i REKORDFART bli automatisk innmeldt i Real Frp. Krysser du en riksgrense, kommunegrense, bompengestasjon eller et fotgjengerfelt vil du bli automatisk innmeldt i Real Frp. 

Denne ordningen har jo naturligvis ulempen med at noen vi ikke VIL ha med i partiet blir medlem. Disse kan benytte vedlagte søknadsskjema for å melde seg ut igjen. (De vil naturligvis bli innmeldt igjen ved første anledning, men tenk hva dette vil gjøre for statsstøtten vår!!!)